Quá trình ăn mòn kim loại diễn ra khi xúc trực tiếp với oxy và độ ẩm trong không khí, sinh ra oxit sắt là một sản phẩm của ăn mòn kim loại. Băng keo chống axit sẽ bảo vệ tuyệt đối các tác nhân axit chống ăn mòn.

Go to Top