băng quấn polyethylene chống ăn mòn kim loại Xunda T600 bảo vệ chống ăn mòn cho các đường ống dẫn dầu. Kháng axit, kiềm, muối hoặc chất hữu cơ. Bọc bảo vệ cho các đường ống gần biển, chịu tác động lớn của biển

Go to Top