băng vải bảo vệ chống axit và ăn mòn đường ống kim loại T900 bảo vệ chống ăn mòn cho các đường ống dẫn dầu. Kháng axit, kiềm, muối hoặc chất hữu cơ. Bảo vệ các đường ống chịu tác động lớn của biển.

Go to Top