Project Description

NHÀ MÁY DẦU NHỜN MAXIHUB
  • Chủ đầu tư: MAXIHUB Co. Ltd.,
  • Vị trí: KCN Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
  • Quy mô: 9,4 ha – bao gồm 15 bể chứa dầu gốc
  • Tổng vốn đầu tư: 1,79 tỷ TWD (60,53 triệu USD)

Công ty TNHH Anmec được nhà thầu chính Lilama chọn làm nhà cung cấp sản phẩm băng quấn chống ăn mòn cho hệ thống ống chôn ngầm. Tại dự án Maxihub, chủ đầu tư chọn phương án quấn 2 lớp cho hệ thống ống chôn ngầm bao gồm: Lớp trong Băng vải mỡ chống ăn mòn Xunda T900 và Lớp ngoài Băng quấn bitum chống ăn mòn Xunda T600.