Project Description

TRUNG TÂM LƯU TRỮ TẬP TRUNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
  • Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ
  • Chủ đầu tư: BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương
  • Vị trí: Tạo lực 6, tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh
  • Tổng diện tích: 2.496 m2 với 9 tầng

Với hai sản phẩm chính trong hệ thống chống ăn mòn kim loại là: Băng keo chống ăn mòn kim loại ????? ????Sơn lót ????? ????? ??? được sử dụng xuyên suốt dự án. Trong dự án này, Anmec được chủ đầu tư tin tưởng và chọn làm nhà cung cấp băng keo bảo vệ chống ăn mòn cho toàn bộ hệ thống ống phòng cháy chữa cháy chôn ngầm.