Project Description

Xuan Canh Primary School

  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Đông Ạnh
  • Vị trí: Thôn Văn Tinh, xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
  • Tổng diện tích:  22.251 m2

Anmec được chủ đầu tư tin tưởng và chọn làm nhà cung cấp cho 2 sản phẩm Băng quấn chống ăn mòn Xunda T600 và Sơn lót Xunda P27để bảo vệ đường ống chống ăn mòn trong dự án cải tạo, sữa chữa trường Tiểu học Xuân Canh, Hà Nội