Để cung cấp các sản phẩm băng keo chống ăn mòn chất lượng cao và thiết lập một triển vọng chất lượng với khách hàng và thị trường theo hướng dẫn, công ty Xunda được đánh giá là đi đầu trong việc thông qua hệ thống quản lý chất lượng ISO9000 chứng nhận trong ngành chống ăn mòn. Và sau đó công ty đã thành công trong việc chuyển đổi từ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9000 đến phiên bản 2000. Sau đó, công ty đã thông qua chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và OHSAS 18001 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe. Vượt qua các tiêu chuẩn quốc tế và thiết lập hệ thống quản lý tương ứng đã cung cấp cho công ty chúng tôi một sự bảo mật tốt sản xuất các sản phẩm băng keo chống ăn mòn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hoặc chuyên nghiệp.

 Quy trình tạo ra những sản phẩm băng keo chống ăn mòn chất lượng.

Hình: Giấy chứng nhận băng keo chống ăn mòn.

  1. Mua nguyên liệu để sản xuất băng keo chống ăn mòn: Ban lãnh đạo công ty luôn lựa chọn, đánh giá, kiểm soát các nhà cung cấp nguyên vật liệu. Các đại lý thu mua phải lựa chọn các nhà cung cấp đủ điều kiện nguyên liệu phù hợp với băng keo chống ăn mòn theo danh sách các nhà cung cấp đủ điều kiện và mua nguyên liệu một cách nghiêm ngặt phù hợp với Tiêu chuẩn đấu thầu kỹ thuật.
  2. Kiểm tra tại nhà máy: Người kiểm tra nguyên liệu có trách nhiệm kiểm tra từng loại băng keo chống ăn mòn phù hợp với các tiêu chuẩn thử nghiệm đối với nguyên liệu thô; tiến hàng lấy mẫu kiểm tra từng loại của sản phẩm cho các vật liệu có thông số kỹ thuật khác nhau; và chọn ngẫu nhiên 10% trong số vật liệu để lấy mẫu thử nghiệm. Chỉ những nguyên liệu thô đủ tiêu chuẩn mới được chấp nhận sử dụng
  3. Kiểm tra trong quá trình sản xuất; Mỗi quy trình sẽ được kiểm tra bởi những người kiểm tra quy trình trong câu hỏi. Sau đó các nhân viên kiểm tra chất lượng chuyên nghiệp có trách nhiệm tiến hành kiểm tra lấy mẫu.

Hình: Băng keo chống ăn mòn (Nguồn: Anmec)

Trong trường hợp không đạt tiêu chuẩn, thực hiện nghiêm ngặt quy trình kiểm soát các sản phẩm bị loại. Các bán thành phẩm của quy trình trước đó phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng trước khi được tham gia vào quy trình tiếp theo. Bán thành phẩm không đạt tiêu chuẩn không được dùng. Thanh tra chất lượng có trách nhiệm gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để kiểm tra từng chỉ báo hiệu suất.

  1. Kiểm tra tại kho: Thanh tra chất lượng chuyên nghiệp chịu trách nhiệm lấy mẫu 10% các thành phần để kiểm tra. Trong trường hợp bất kỳ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, nhân đôi các mẫu cho đến khi họ đủ tiêu chuẩn
  2. Quy trình bảo quản: Đánh dấu các sản phẩm có thông số kỹ thuật và ngày tháng khác nhau để tránh bất kỳ sai sót nào. Các trang bị các phương tiện cơ bản chống ẩm và chống cháy cho nhà kho để đảm bảo an toàn, giúp băng keo được bảo quản tốt nhất
  3. Kiểm tra quy trình giao hàng: Người kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng và người giữ kho có trách nhiệm kiểm tra thông số kỹ thuật, số lượng, ngày sản xuất và chất lượng của sản phẩm các vấn đề và kiểm tra từng chỉ số hiệu suất của sản phẩm. Trong trường hợp có bất kỳ mặt hàng nào bị loại, các sản phẩm được coi bị loại. Mọi sản phẩm bị loại sẽ không được phép sử dụng vận chuyển.

Hình: Băng keo chống ăn mòn (Nguồn: Anmec)

Tất cả các biện pháp liên quan đến mua nguyên vật liệu, kiểm tra nhà máy, trong quá trình sản xuất kiểm tra, Kiểm tra khi nhập kho, lưu trữ và kiểm tra xuất kho (giao hàng) sẽ ngăn chặn các sản phẩm bị loại khỏi thị trường.

 Vì vậy quý khách hàng có thể yên tâm vào sản phẩm băng keo chống ăn mòn Xunda. Tại Việt Nam, Anmec tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm chống ăn mòn bảo vệ đường ống, uy tín chất lượng.

Đọc thêm: Làm thế nào khi sơn chống ăn mòn bị lỗi