Ăn mòn là hiệu ứng tổng hợp xảy ra do ăn mòn và xói mòn và được gây ra bởi dòng chảy nhanh của bất kỳ chất lỏng hỗn loạn nào trên bề mặt kim loại. Rỗ, thường được tìm thấy trên bề mặt bên trong của đường ống, là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng chảy rối.

Tốc độ xói mòn tăng lên trong điều kiện hỗn loạn và có thể dẫn đến rò rỉ trong ống và đường ống.

Hình: Bảo vệ ăn mòn

Sự ăn mòn cũng có thể do tay nghề kém. Khi các gờ trong ống không được tháo ra trong quá trình lắp đặt, các gờ bên trong này gây ra hiện tượng hỗn loạn cục bộ và cản trở dòng chảy trôi chảy của chất lỏng. Điều này dẫn đến tỷ lệ rỗ trong ống cao.

Khi chất lỏng chảy qua một đường ống, vận tốc của chất lỏng và tác dụng vật lý của chất lỏng chuyển động chống lại bề mặt được kết hợp với tác động ăn mòn của chất lỏng chuyển động. Điều này lại gây ra sự mất kim loại nhanh hơn.

Kim loại thường có một lớp màng bảo vệ, đây là phần đầu tiên bị chất lỏng ăn mòn. Khi lớp bảo vệ không còn nữa, kim loại trần sẽ bị ăn mòn. Loại ăn mòn này thường gặp ở các khu vực co thắt. Đây là những khu vực có tắc nghẽn, đầu vào, cánh bơm cũng như những nơi khác có tốc độ dòng chảy cao.

Ăn mòn canh tác là một dạng của ăn mòn xâm thực. Đây là loại đặc biệt do bọt nước tạo ra bởi cánh quạt tốc độ cao. Điều này gây ra sự hình thành các vết rỗ trên bề mặt kim loại.

Hình: Ăn mòn đường ống

Ăn mòn có thể được ngăn chặn hoặc giảm thiểu thông qua bất kỳ phương pháp nào sau đây:

  • Giảm sự hỗn loạn của chất lỏng trong ống bằng cách hợp lý hóa đường ống.
  • Kiểm soát vận tốc của chất lỏng để giảm vận tốc dòng chảy cao.
  • Sử dụng vật liệu chống ăn mòn.
  • Sử dụng chất ức chế ăn mòn và bảo vệ catốt.
  • Đảm bảo rằng toàn bộ hệ thống đường ống đã được xử lý sạch sẽ.
  • Thay thế các góc nhọn trong hệ thống đường ống bằng các góc nhẹ nhàng hơn để tránh co thắt.
  • Giảm lượng oxy hòa tan trong dịch.
  • Điều chỉnh giá trị pH của dịch.
  • Thay đổi hợp kim kim loại.

Hình: Chống ăn mòn

Các lớp phủ giúp bảo vệ đường ống tốt nhất và ngăn chặn sự ăn mòn từ bên ngoài. Trong đó, lớp phủ từ băng keo chống ăn mòn được xem là hiệu quả

Xem thêm thông tin tại đây